Categories
the soundtrack of your life

theo ploeg

1. Scorpions – Tokyo Tapes
2. Agent Steel – Skeptics Apocalypse
3. 7 Seconds – Ourselves
4. My bloody Valentine – Isn’t Anything
5. Loop – Heaven’s End
6. Ride – Nowhere
7. Beatnik Filmstars – Laidback and English
8. Moonshake – Eva Luna
9. Underworld – Dubnobasswithmyheadman
10. Meat Beat Manifesto – Satyricon
11. Monster Magnet – Spin of God
12. Panacea – Low Profile Darkness
13. The Cult – Love
14. Joy Division – Substance
15. Godflesh – Slavestate
comment[aar]:
1. Ik moet 11 geweest zijn. Of jonger. Ivo en ik hadden ieder één plaat. Ik had AC/DC’s Let There Be Rock, hij bezat Tokyo Tapes van de Scorpions. En ik was jaloers. Ik hield van de heerlijke rock die Schenker en de zijnen speelden. Het klonk zoveel meer ‘hardrock’ dan mijn AC/DC. Jaren later begreep ik van Ivo dat hij juist weer jaloers was op mijn Let There Be Rock. Ach ja, Tokyo Tapes heeft me in ieder geval gevormd.
2. Toen ik Skeptics Apocalypse voor het eerst hoorde, liepen de rillingen over mijn lichaam, bloed stroomde kloppend door mijn lichaam. Wauw wat een ervaring. Wat een goede plaat. Razendsnelle speedmetal met bloedmooie solo’s en venijnige zang. Sneller kon gewoon niet. Wereldplaat. En een ervaring die later alleen nog werd geëvenaard door het debuut van Metal Church.
3. 7 Seconds is hippiepunk. Nu ook wel emocore genoemd. Anno 1987 luisterde je er gewoon niet naar: Agnostic Front, Youth Of Today en Gorilla Biscuits waren the real thing. Onterecht want 7 Seconds klinkt als een punkversie van U2 met een snuifje Bad Religion. Bij mij weten was ik de enige die 7 Seconds goed vond. Niemand kwam er in ieder geval voor uit.
4. Geleend in de bibliotheek van Brunssum en weer terug gebracht wegens ‘kapotte’ cd. Een medewerker van de bieb verzekerde me echter dat het echt klopte. Nog maar eens luisteren dan en plots begreep ik het. Dissonant maar geniaal. Of moet het dissonant en geniaal zijn? Hoe het ook zei: Isn’t Anything leerde mij de schoonheid van de herfst kennen waarna ik klaar was voor de Smiths.
5. En dat maakte me klaar voor het beste dat muziek ooit heeft voortgebracht: het gitaargezelschap Loop. Onder leiding van Robert Hampson grossieren zij in psychedelische dronerock die later nooit meer geëvenaard is. Heaven’s End is hun meesterwerk. Een plaat die nog steeds regelmatig op mijn draaitafel ligt.
6. In 1990 had ook ik een championkapsel. Haar dat in mijn ogen viel en oké, ik liep altijd naar de grond te staren. De beste shoegazer plaat ooit is het debuut van Ride. Ik liet me regelmatig wegvoeren op de gitaarlijnen van Ride. Geniaal, maar nooit erkenning gekregen. Schande!
7. Laidback & English is geniale lo-fi Britpop met ongelooflijk scherpe randjes. Alsof Sebadoh verdwaald is in de Schotse hooglanden.
8. De ultieme mix van pop en rock? Moonshake, zonder twijfel. Twee geniale platen hielden ze het maar bij elkaar uit. Eva Luna is het mooiste resultaat. Nog dromering dan Tricky, vervreemdender dan Dead Can Dance, dansbaarder dan Massive Attack.
9. De dansplaat waar ik van hield. Underworld is eigenlijk pure popmuziek. Maar ach, wie maalt daarom als je op Skyscraper door de kamer danst. I See Elvis.. Oh yeah!
10. Nog zo’n geweldige hoekige dansplaat. Losing Your Mind, Control and Then Your Body. Na Satyricon sloot MBM de boeken. Logisch want beter zou Jack nooit kunnen.
11. De rock variant van Heaven’s End van Loop. Monster Magnet maakt de beste psychedelische rockplaat ooit. Vergeet stoner. Dit is zoals het hoort.
12. Er is veel goede drum&bass gemaakt. Duitser Panacea spant echter de kroon. Hard, industrieel, rauw maar oh zo dansbaar. Pure emotie.
13. Is het new wave? Is het rock? The Cult is waverock, maar dan gespeeld met klasse. Geweldige zang, geweldige gitarist. Ik danste er vroeger op in het Heerlense Femina. En nog steeds beginnen mijn voeten te schuifelen als ik de eerste tonen van Hollow Man hoor.
14. Mijn eerste kennismaking met Joy Division. Nog steeds vind ik de postpunk nummers op Substance geniaal. Misschien nog wel beter dan het werk op Joy Division’s reguliere platen.
15. Ach ja. Ook ik liep rond in een lange leren jas. Slavestate op mijn walkman. Wat ziet de wereld er dan bruut uit. Alsof je door de ingewanden van een ter aarde gestorte engel struint. Harder kan volgens mij niet.
1. I must have been 11 or so, maybe even younger. Ivo and I had one record each, I had AC/DC’s Let There Be Rock, he had Tokyo Tapes by the Scorpions. And I was jealous. I loved that beautiful rock Schenker and his mates were playing. It sounded so much more ‘hardrock’ than my AC/DC. Years later Ivo told me that he had always been jealous of my Let There Be Rock. Oh well, Tokyo Tapes shaped me, anyway.
2. When I heard Skeptics Apocalypse for the first time, shivers went up and down my body, blood started flowing faster and faster through my veins. Wow, what an experience. What a great record. Super fast speedmetal with beautiful solo’s and sneering vocals. It just couldn’t get any faster than this. Fantastic record. It was an experience only equalled by Metal Church’s debut album.
3. 7 Seconds is hippie punk. They call that emocore now. Anno 1987 you just weren’t listening to that: Agnostic Front, Youth Of Today and Gorilla Biscuits were the real thing. Unfairly so, because 7 Seconds sound like a punk version of U2 with a little bit of Bad Religion. As far as I know I was the only one in my neighbourhood liking 7 Seconds. At least, no-one admitted they did.
4. I borrowed it from the public library in Brunssum and returned it because it was “broken”. The library guy said it looked fine to him, so I listened to it again, and then it struck me; discordant but genius. Or should that be discordant and genius? Either way: Isn’t Anything taught me the beauty of Autumn and got me ready for The Smiths.
5. And The Smiths got me ready for the best music has ever produced: Loop. With Robert Hampson leading the way they made psychedelic drone rock that has never been equalled since. Heaven’s End is their master piece. One that still makes it to my record player every now and then.
6. I too had that hairdo in 1990. Hair in my eyes, and yes, I was always looking down. The best shoegazer record ever is Ride’s debut album. Genius, withouth them ever getting any recognition. A crying shame!
7. Laidback & English is brilliant lo-fi Britpop with very sharp edges. As if Sebadoh is lost in the Highlands.
8. The ultimate mix of rock and pop? Moonshake, without a doubt. They only lasted for two records, and Eva Luna is the best of those two. Dreamier than Tricky, more alienating than Dead Can Dance, more danceable than Massive Attack.
9. The dance record I loved. Actually, Underworld are pure pop. But who cares about that when dancing like mad to Skyscraper. I See Elvis.. Oh yeah!
10. Another great dance record. Losing Your Mind, Control and Then Your Body. After Satyricon MBM called it quits. Logically, as Jack would never have been able to do better.
11. The rock version of Loop’s Heaven’s End. Monster Magnet made the best psychedelic rock album ever. Forget stoner, this is how it should sound.
12. A lot of good drum&bass has been made, but Panacea from Germany gets the first prize. Hard, industrial, raw but so very danceable. Pure emotion.
13. Is it new wave? Is it rock? The Cult is wave rock, but played with class. Great vocals, great guitarist. I used to dance to this at the Femina in Heerlen. And even now, my feet still start moving automatically when I hear the first tones of Hollow Man.
14. My first encounter with Joy Division. I still think the postpunk tracks on Substance are utter genius. Maybe even better than their regular records.
15. Oh yeah, I was walking around in a trenchcoat. Slavestate on my walkman. The world looks ugly when you’re like that. As if you’re walking through the bowels of an angel fallen to earth. I don’t think it can get any harder than this.
www.nucult.org

One reply on “theo ploeg”

Agent Steel… die heb je van mij gehad. Nadat ik ‘m stiekem voor mezelf heb getaped. Dat tape-je (achterkant Maiden) is de grijste uit mijn collectie. En klinkt helaas ook zo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.