Categories
the soundtrack of your life

robert van vaals

01. Mort Stevens – “Hawaii-Five-O”
02. Tavares – “Heaven Must Be Missing An Angel”
03. Abba – “Dancing Queen”
04. Wings – “Mull Of Kintyre”
05. Supertramp – “Breakfast In America”
06. The Police – “Message In A Bottle”
07. The Jam – “A Town Called Malice”
08. Nina Hagen Band – “Unbeschreiblich Weiblich”
09. David Bowie – “Let’s Dance”
10. Tears For Fears – “Shout”
11. The Scene – “Blauw”
12. John Coltrane – “My Favourite Things”
comment(aar):
1) Uit de tijd, ik was tien jaar oud, dat mijn vader mij een Dual pick-up en al zijn singles en elpees overdeed waaronder een elpee met herkenningsmelodieën van televisieseries.
2) Omstreeks dezelfde tijd, de tijd waarin Ad Visser en Top Pop rulede, ik vond het filmpje toen zo fantastisch. Die synchroon dansende en in een tovertaal zingende mannen, allemaal strak in het pak, en dan die ene lead-zanger die dan de baas was.
3) Een nummer dat direct herinneringen aan een gelukkige jeugd losmaakt, het was toen altijd zomer, de zon scheen altijd en de radio bracht zonder ophouden muziek van Abba ten gehore.
4) Mijn allereerste single, van zakgeld gekocht, die mijn Dual pick-up om God weet wat voor reden weigerde af te spelen, het was de tijd van lagere school kalververliefdheden, muurbloempjes tijdens de bonte avond van de laatste dag van de werkweek…
5) Middelbare schooltijd, circa 1980 denk ik, pal na de lagere school, de allereerste elpee (met daarop de gelijknamige single) die ik van mijn zakgeld kocht.
6) Gilbert Kraanen die me dan iedere ochtend, op een oude damesfiets, voor school kwam afhalen, in de altijd mistige ochtend, altijd láát september.
7) The Jam, een verhaal apart, staat voor mij in direct verband met de bezoeken die wij (broer, vader, moeder) in het begin van de jaren tachtig geregeld aan Engeland brachten.
8) Pas een vijftal jaren na de geboorte van de punk, omstreeks 1977 was dat, wist ik punk op juiste waarde te schatten, omstreeks de derde klas van de middelbare school was dat, de periode van de eerste ontdekkingen van Rotterdam.
9) Een avondje theevee kijken in 1983, naar Countdown, met Adam Curry.
10) Onverbrekelijk verbonden met het jaar 1985, op vakantie in Amerika, toen dit nummer schier onophoudelijk door alle radiostations in Florida gedraaid werd.
11) Net zo onverbrekelijk verbonden, met een platonische verliefdheid omstreeks 1990, op meisje Magic Ilse dat gek van The Scene was, symbolisch genoeg stond de titel (ook) voor mijn eerste (en tevens laatste) blauwtje…
12) Goeroe Servaas die mij jazz liet horen, omstreeks 1992 ging ik overstag voor deze ontdekking, vooral toen Goeroe Servaas mij vertelde dat “het op elkaar stapelen van een massa tertsen” bij John Coltrane schering en inslag was, dát was pas een opmerking die indruk maakte…
1) From the era, I was ten years old, my father gave me a Dual recordplayer, and all of his singles and albums, including one with theme songs from tv series.
2) Around the same time, when Ad Visser and Top Pop ruled, I found this song utterly fantastic. Those men all dancing simultaneously and singing in this magic language, and that one guy who was the leader.
3) A song that immediately brings back memories of a happy childhood, it was always Summer in those days, the sun was always shining and the radio didn’t stop playing Abba songs.
4) My very first single, bought with my own pocket money, and my Dual record player simply refused to play it; it was the time of middle school love, wallflowers during parties on the last day of each week…
5) Upper school era, around 1980 I guess, right after middle school, the very first LP (which included the single with the same title) I bought myself.
6) Gilbert Kraanen who would pick me up every morning on his ladies bike to go to school. The morning were always foggy, and it was always late september.
7) The Jam, a story in itself, connected directly to the visits we (mom, dad, brother) used to pay to England in the beginning of the eighties.
8) It wasn’t until about 5 years after punk was born in 1977 that I knew how to estimate the real value of it, I was probably in third grade, the era of my first dicoveries of Rotterdam.
9) A night of television in 1983, Countdown, with Adam Curry.
10) Undividedly connected with the year 1985, holidays in America, when this song was playing continuously on every radio station in Florida.
11) Equally connected to a platonic love, around 1990, for the girl Magic Ilse who loved The Scene. Symbolically enough, the title of the song (Blue) also stood for my first (and last) rejection…
12) Guru Servaas made me listen to jazz, around 1992 I surrendered to this discovery, especially when Guru Servaas told me that “the piling of one terts on another” was very common for Coltrane. Now thát was a phrase that impressed me…