Categories
txt

Radio Centraal monddood

Teken de petitie tegen het monddood maken van Radio Centraal!
[oorspronkelijke tekst + website hiero]
Stelt u zich ook al ‘s vragen bij het huidige medialandschap ? Hebt u ook de indruk dat vrijwel alles in het licht staat van de kijkcijfers, en dus het commerciële ? Dat zelfs de zenders voor meerwaardezoekers in vaste stramienen werken ? Vindt u ook dat burgers het communicatie recht moeten krijgen om zelf media te maken ? Dat er nog maar weinig ruimte is voor het onverwachte, voor het plaatselijke, voor het kleine, voor het grootse, voor wat nergens nog kan, maar eigenlijk zou moeten ? Mist u ook het auditieve avontuur ? Met muziek die je nergens anders nog hoort ? Waar talent nog de kans krijgt te groeien of zelfs pittoresk te knoeien ? Waar minderheden nog een stem krijgen ?
Op dit ogenblik zijn er in gans Vlaanderen nog maar drie radio’s met een niet-commercieel profiel. Drie radio’s die basisdemocratisch georganiseerd zijn ook : je klopt er aan met een idee, en je maakt kans om het programma van je dromen ook werkelijk uit te zenden binnen de maand. Waar een éénmalig progamma net zo goed mogelijk is als een langdurige format. Het gaat om Radio Scorpio (106.0 fm) in Leuven, Radio Katanga (105.1 fm) in Aalst en Radio Centraal (106.7 fm) in Antwerpen. Radio Progress in Sint-Niklaas is nog steeds actief, maar kreeg dan weer geen vergunning toegewezen bij de laatste erkenningsronde in 2004.
Vooral in de grote steden is er behoefte aan zulke sociale radio’s die sociale inclusie bevorderen, die mensen nog kunnen raken of maatschappelijk mobiliseren. En toch is het net daar dat de eenheidsworst van gelijkklinkende commerciële stations het meest domineert. Terwijl de alternatieven er de facto onbeluisterbaar worden gemaakt, omdat ze onvoldoende vermogen krijgen toegewezen om hun verscheiden doelgroepen te bereiken. Neem nu Antwerpen. Daar heb je Radio Centraal, een totaal onafhankelijke zender, die dit jaar vijfentwintig jaar bestaat, en die van meet af aan draait zonder reclame-inkomsten. Vorige zomer werd Radio Centraal erkend als “stadszender”, maar tegelijk kreeg het slechts 14 watt vermogen toegewezen, wat onvoldoende is om diezelfde stad goed te bereiken. Omdat de radio zijn trouwe publiek niet kwijt wilde spelen, is Centraal met een sterker vermogen beginnen uitzenden, zonder dat dat iemand stoorde. Toch werd Centraal formeel beboet. Meer nog, binnenkort mag Centraal een week lang niet uitzenden, van 18 tot 25 juni 2005.
Hierdoor maakt het Vlaams Commissariaat voor de Media één van de laatste echt onafhankelijke en niet-commercieel opererende radio’s in Vlaanderen letterlijk monddood. Nu nog tijdelijk, op termijn structureel. Dergelijke vormen van zachte censuur zijn een democratie onwaardig en kunnen onmogelijk aanvaard worden!
Als medewerker, luisteraar, sympathisant of bezorgde burger, doen wij een beroep op u om tegen deze beslissing te protesteren en mee onze eisen te onderschrijven op het vlak van de maatschappelijke erkenning van alternatieve media, media-diversiteit en een adequaat zendcomfort voor niet-commerciële radio’s :
* Voor een erkenning op regionaal, nationaal en international niveau van de culturele en maatschappelijke meerwaarde van (locale) onafhankelijke, niet-commerciële en niet-publieke media-initiatieven
* Voor een statuut van niet-commerciële radio’s
* Voor de aanpassing van de technische normen opdat er naast het commerciële aanbod ook geluisterd kan worden naar een andere stem