Categories
the soundtrack of your life

olaf koens

1 Nirvana – Lithium
2 Red Hot Chili Peppers – I Could have lied
3 Radiohead – Street Spirit
4 The Doors – People are strange
5 Portishead – Glory Box
6 Billie Holliday – Summertime
7 Jamiroquai – Revolution 1993
8 U2 – New year’s day
9 Boudewijn de Groot – Verdronken Vlinder
10 Guano Apes – Don’t give me names
11 Jaques Brel – Ne me quitte pas
12 Foo Fighters – Everlong
13 Green Lizard – Turn Around
14 The Beatles – I want you (she’s so heavy)
15 Radiohead – Idioteque
commet(aar):
1) alles op z`n tijd. Als je zoiets opnieuw beluisterd dool je plots weer rond in oude herinneringen. Muzikaal gezien is het niet zo geweldig, maar de sfeer van een kraakpand en stiekem blowen doet het ‘m.
2) “but I fucked up now.” Ik denk dat dit nummer de reden is geweest om een gitaar aan te schaffen.
3) The never ending story.
4) Dit gooit je in zo`n lekker egoïstisch perspectief, de hele wereld draait om mij. Daarnaast heeft het ook nog iets met een ex te maken.
5) “Give me a reason…” Bij voorkeur `s nachts luisteren, je komt een stuk dichter tot jezelf, maar staat plots weer een stuk verder van een hoop anderen.
6) Classicjazz, “the living is easy”. Deed mij op een vreemde manier zoeken naar mijn oorsprong, mijn roots.
7) Schuif alles wat veert (bedden, banken, kussens etc) naar elkaar toe en dans als een bezetene.
8) Symboliseert een nieuw begin, het nieuwe millennium. Niets veranderd, oh wat is alles toch een meeslepend proces.
9) Mijn eerste aanraking met cultuur van de bovenste plank, 40 jaar te laat, waarom leefde ik niet in de jaren ’60?
10) Ruzie. Mensen met verkeerde beelden, relaties die in ruzie’s eindigen, zelfconflict.
11) Het gevoel dat geluk fragiel is, daar leef ik nu alweer in. Viva la France.
12) Alle remmen los, vooruitstrevend, niemand die je tegenhoudt.
13) Hierbij zie je je hele leven als een soort fotocollage voorbij flitsen. Je hebt je geschiedenis in je handen en rent alsof de duivel je op de hielen zit naar een onbepaald doel. Je wordt zenuwachtig, kijkt om, maar je moet blijven rennen, rennen, rennen…
14) Op dit nummer ben ik verliefd geworden, of eigenlijk op zij die het nummer op haar platenspeler draaide, met van die romantische ruis. Waanzinnige liefde, wederzijdse hunkering, je wilt niets meer dan bij elkaar zijn, de hele dag. De rest van de wereld mag door z`n hoeven storten.
15) Chaos, chaos, chaos. SALVA MEA!
I’m sorry, but I’m to lazy to translate it all. But I assume you get the same feeling I described while listening to the music.
(Well, then I’ll have to translate it meself 😉 – Luba)
1) one thing at a time. When you listen to something like this again, you suddenly find yourself wandering around in your old memories. Musically speaking, this isn’t really great, but the squat-like, secret spliff smoking atmosphere just does it for me.
2) “but I fucked up now.” I think I bought a guitar because of this track.
3) The never ending story.
4) Makes me feel like I’m the center of the world. It’s also got something to do with an ex.
5) “Give me a reason…” Preferably to be listened to at night, you get closer to yourself and further away from others.
6) Classic jazz, “the living is easy”. It made me search for my roots.
7) Put the beds and couches together and dance like a maniac.
8) Symbolises a new beginning, the new millennium. Nothing changes, but oh what an exciting process.
9) My first encounter with culture of the top shelf, 40 years too late, why didn’t I live in the sixties?
10) Fighting. People with wrong thoughts, reltionships that end in fights, conflicts with the self.
11) The feeling that happiness is fragile, I’m living it now. Viva la France.
12) On the loose, progressive, no-one can stop you.
13) Listening to this track you see your life go by like a movie. You hold history in your hands and you’re running like the devil is behind you. You get nervous, you look back but you have to keep running, running, running…
14) I fell in love with this track, or rather, with the girl who played this on her turntable, the romantic background noise. Crazy love, mutual desire, you don’t want anything else but to be together the whole day. the rest of the world can collapse.
15) Chaos, chaos, chaos. SALVA MEA!