Categories
the soundtrack of your life

niemsz

Ik heb je project: de soundtrack van je leven aangegrepen om toch eens in mijn muzikale verleden te duiken met als resultaat onderstaande lijstje. Fantastisch initiatief, het wordt best nog wel wat met dat internet :-))))
01. Beatles- Helter skelter
02. Kate Bush-Cloudbusting
03. Jane’s Addiction-Then she did…
04. Metallica-Ride the Lightning
05. Slayer-Angel of Death
06. Throwing Muses-Not too soon
07. Paradise Lost-The painless
08. Deicide-Carnage in the temple of the damned
09. Debussy-Preludes (livre 2)
10. Messiaen-L’ascension du Christ
11. Black Sabath-Symptom of the universe
12. Radiohead-Punchdrunk
13. Jeff Buckley-Grace
14. Deus-Let’s get lost
15. Tool-Third Eye
comment(aar):
01. Als jongetje had ik een verzamelteep van de Beatles, dat ik werkelijk grijs gedraaid heb. Vaak luisterde ik ’s nachts heel zacht onder mijn dekens. Helter Skelter heeft voor mij altijd een speciale plaats, ik denk omdat ik het als kind heb moeten overwinnen. De duistere heftigheid stootte me af als dat het me aantrok. Als ik het hoor denk ik nog steeds: Let’s Rock…
02. Eveneens een nummer uit mijn lagereschooltijd, toen ik met mijn maat Tjark dag en nacht strips tekende terwijl op de TV de eerste videoclips verschenen. Bij dit nummer moet ik altijd nog een traan wegpinken. Echt jeugdsentiment
03. Dit hoort bij het begin van mijn ontdekkingstocht van de alternatieve muziek. Een van de beste nummers van een van de beste bands ever. Dit nummer heeft het allemaal: kunst-exotisme-dood-familie-escapisme-liefde
04. Wat was ik toen nog gelukkig en naïef. Van de meuk die ze tegenwoordig maken distantieer ik me hierbij openlijk. De dood van Clif Burton was eigenlijk de dood van Metallica
05. Het liefst had ik een hele rij Slayernummers erbij gezet, maar het systeem is de baas. Op het laatst ging het om de twee nummers Ghost of war en Angel of Death. Laatstgenoemde is het geworden. Toppunt van agressie, de tekst leidde tot enorme commotie vanwege de holocaustthematiek, middenstuk werd gesampled dood Public Enemy en gebruikt in het nummer Chanel Zero, dat jaren de intromuziek was van het VPRO-programma Onrust. Nooit vergeet ik het moment dat ik een beduimeld teepje overhandigde in een plaatselijke kroeg: oh wat werd het stil toen de eerste ruis de ruimte vulde.
06. Zo klonk mijn ideale vrouw in popmuziek
07. Vaste prik iedere kerst. Zo depressief als een deur.
08. Puur geweld. Totaal van god los. Een stukje uit de wereld van muziek die ik met mijn overleden vriend en geestgenoot Hans bewoonde.
09. Ultieme zomeravondmuziek. Het is nog warm, de zon gaat langzaam onder. De raam staat op en er waait een warme wind. Ik verkeer in een staat van rêverie, melancholisch geluk.
10. Hoger kan muziek nauwelijks komen
11. Black Sabath staat voor mij voor het mannelijke, kracht, optimisme, working class, snorren, baarden en lang haar.
12. Dit nummer is helemaal verbonden met mijn one and only Hellen
13. De ultieme popsong van een veel te vroeg gestorven muzikaal genie
14. Let’s get lost
15. Hier lust ik wel pap van, nog een maandje wachten. Tool bewijst dat er in de VS een sterke underground bestaat. Nog een maandje, dan komt het langverwachte vervolg…
01. As a kid I had this compilation tape by the Beatles, which I played to death. Many times I listened to it at night, with the volume really low, under the sheets. Helter Skelter is special to me, I think it’s because I really had to fight to get used to it. The dark heaviness of it was as repelling as it was attractive. Even now, when I hear it, I think “Let’s rock”…
02. Another track from my days at elementary school, when my friend Tjark and I were drawing comics day and night while the first video clips appeared on the tv. When I hear this track, I still have to wipe away a tear. A real sentimental journey.
03. this belongs to the beginning of my expidition into alternative music. One of the best songs of one of the best bands ever. The track has it all: art-exoticism-death-family-escapism-love.
04. How happy and naive I was then. I disassociate publicly from the trash they put out these days. Cliff Burton’s death was also Metallica’s.
05. I would have loved to include a whole lot of Slayer songs, but the system is boss. In the end it was between “Ghost of War” and “Angel of Death”. The latter became the one. Agression at its best, the text led to enormous commotion because of the holocaust theme, the middle piece was sampled and used for Public Enemy’s “Channel Zero”, which for years was the intro music of VPRO’s Onrust. I’ll never forget the moment I gave the shabby tape to the DJ in the local bar: the silence when the first noises filled the room.
06. This is what my ideal woman in pop music sounded like.
07. For every Christmas. Depressing like hell.
08. Pure violence. Completely out of order. A piece from the musical world I lived in with passed away friend and soul mate Hans.
09. The ultimate Summer music. It’s still warm, the sun is setting slowly. The window’s open and there’s a warm breeze. I’m in a state of reverie, melancholic happiness.
10. About as high as music can get.
11. Black Sabath stands for manhood, power, optimism, working class, moustaches, beards and long hair.
12. This song is completely connected to my one and only Helen.
13. The ultimate popsong by a passed away far too soon musical genius.
14. Let’s get lost
15. I love this, just one more month. Tool prooves there still is a powerful underground scene in the US. Just one more month before the long awaited follow-up is released…
www.niemsz.com