Categories
the soundtrack of your life

anthonie g. zewuster

01. Simon & Garfunkel – the boxer
02. Wishbone Ash – throw down the sword
03. Bob Marley – Could you be loved
04. U2 – With or without you
05. Slayer – Reign in Blood
06. Joy Division – She’s lost control
07. Arvo Pärt, Fratres
08. Napalm Death – Weak Minds + From enslavement to Obliteration
09. Beenieman – Under me Sensi (Jungle Spliff X-Project Remix)
10. 2Pac – Ambitionz as a ridah
11. Mozart – Requiem
12. Phish – Divided Sky
13. Bach – Mattheus Passion
14. Violent Femmes – Please do not go
15. Coltrane – Olé
comment(aar):
1 Zo’n beetje de enige moderne plaat die mijn ouders hadden en die ik nog altijd luister. Mee groot geworden met dit nummer. Speelt me dan ook vaker door het hoofd dan me lief is;
2 Wishbone Ash representeert een minder mooie periode in mijn leven, maar de muziek blijft me een warm gevoel geven;
3 Als kind stond ik met mijn neefje bij wie ik een zomer logeerde een zomer lang om de haverklap op dit nummer te dansen. Jaren later kwam ik er achter dat het Bob Marley was terwijl ik altijd dacht dat ik Marley niet zo leuk vond;
4 De allereerste single die ik kreeg van mijn buurjongen. Volgens mij werd ik 13;
5 Met deze herrie kon ik het hele schoolplein bij me vandaan houden. Een freak die zulke herrie luisterde, daarmee wilde niemand gezien worden;
6 Ach. Joy Division. Wat kun je zeggen? Wie nooit Ian Curtis geluisterd heeft, weet die wel wat het is om ook van het leven te kunnen genieten?
7 Arvo Pärt. Wat een prachtherinneringen! Wat een prachtvrouw ook, die het me gaf! Als er één klassiek componist rondloopt die een direct lijntje met god heeft, is het Arvo Pärt wel;
8 Napalm Death. De wereld heeft deze boodschap duidelijk gemist of er niets van geleerd;
9 Junglen met m’n vroegere bandmaatje Mattijs na een jointje of wat. Heerlijk!
10 Zonder twijfel één van mijn grootste inspiratiebronnen, waar het rap aangaat;
11 Mozart’s requiem;
12 Phish’s divided sky heeft een baslijntje waar ik nog jaren op kan teren. De schattigste basmelodie die ik ken;
13 Bach’s Mattheus Passion komt van huis uit, maar luister ik nog steeds. Toen ik hem 3, 4 jaar geleden zelf kocht had ik het gevoel een vredesverdrag met mijn ouderlijk huis te hebben gesloten;
14 Violent Femmes. De titel hielp niet. Ze ging weg. Inderdaad, een gewelddadig meiske;
15 Coltrane’s Olé heeft voor mij de weg naar moderne jazz geopend.
1 About the only modern record my parents owned and that I still listen to. I grew up with this song, and it’s in my head more often than I would like to;
2 Wishbone Ash represents a somewhat less beautiful episode in my life, but the music keeps giving me a warm feeling;
3 When I was a kid I danced a Summer long on this song with my cousin whom I spent the Summer with. Years after that I found out it was Bob Marley’s, and I had always thought I didn’t really like Marley;
4 The very first single I got from the kid next door. I think I turned 13 that day;
5 With this noise I could keep away everybody on high school. Nobody wanted to be seen with a frak that listened to that kind of music;
6 Ah. Joy Division. What can you say? How can you know what it’s like to enjoy life, if you never heard Ian Curtis?
7 Arvo Pärt. What great memories! And a great woman, too, the one that gave it to me! If there’s one classical composer with a direct line with god, it’s Arvo Pärt;
8 Napalm Death. The world has clearly missed this message, or just hasn’t learned a thing;
9 Jungling with my old buddy from the band, Mattijs, after smoking a few spliffies. Lovely!
10 Without a doubt one of my biggest inspirations as far as rap is concerned;
11 Mozart’s Requiem;
12 Phish’ “Divided Sky” has a bassline I can listen to for years to come. The cutest bassline I know;
13 Bach’s Mattheus Passion is a “home” thing, but I still listen to it. When I bought it myself, about 3, 4 years ago, I felt like signing the peace with my parents;
14 Violent Femmes. The title didn’t work: she left. Indeed a violent femme;
15 Coltrane’s “Olé” has opened my ears to modern jazz.
www.stoethaspel.com