Categories
txt

zidouta

“De alom aanwezige onvrede blijkt bij navraag vooral manifest geworden rancune en ressentiment. En het veel gehoorde ‘bespreekbaar maken’ en ‘durven zeggen’ blijkt nauwelijks verholen xenofobie.”
“raak”, zei cioran, en zo is het.
als ik een kwartje had voor iedere keer dat ik heb moeten uitleggen aan buitenlandse vrienden dat nederland heel het tolerante land met open geest niet is dat men zo graag doet voorkomen, zou ik nu al kunnen gaan rentenieren.
zidouta

3 replies on “zidouta”

Akkoord.NED is protestants,dus hoog hyprocesiegehalte.Dat slaat niet enkel op de combinatie dominee (geheven vingertje) én koopman (de kassa moet tegelijkertijd rinkelen).Er is eveneens een aanzienlijk,verborgen gewelddadigheidsgehalte.Ga de cijfers na:de dodentol van de NED kolonisatie was hoger dan die van Portugal,net zoals die van de Britse kolonisatie hoger was dan die ven de Spanjaarden (die “verschrikkelijke conquistadores”). Zie het boek van de Britse Lord (member of the House)/historicus voor cijfergegevens.
Beste NL vrienden (‘k hoop/denk dat Lubacov het ermee eens zal zijn dat ik de vraag stel ): bestaat er in NL zoiets als een zelfkritische beschrijving van de NL volksaard , een gedegen studie/essay daarover? Laat je het weten aan Lubacov,hij verdient het.
Bij ons in VL is er het onovertroffen “Vlaanderen anders bekeken” van Aster Berkhof uit de jaren ’80.De zeer intelligente en vlot schrijvende succesauteur Berkhof houdt zijn volk de spiegel voor.Helaas heeft het boek slechts een paar maand in de boekhandel gelegen,niet omdat er censuur zou geweest zijn , maar omwille van een verkeerde aanpak van de uitgever, hij/zij liet het boek illustreren door Anton Pieck,daarmee de indruk gevend dat het een hoog Biedermeyer gehalte had,wat allerminst het geval was.
Dus, beste NL vrienden,bestaat er in NL over NL en zijn volk ook een dg. gedegen boek?

hmm, ik weet niet of zo’n boek bestaat. wel is er de “encyclopedie van de domheid” van matthijs van boxsel. maar dat is meer een spiegel voor de mensheid in het algemeen.
j. rentes de carvalho schreef [schrijft?] als braziliaan in nederland wonende behoorlijk adequaat over de nederlanders en hun zeden en gewoonten. vanuit het gezichtspunt van een buitenlander dus. zeer aan te raden in dezen is “waar die andere god woont”.

Uitstekend idee.’k Weet dat RDC vel artikeken geschreven heeft, ‘k heb die fragmentarisch gelezen. Nooit één van zijn boeken gekocht,als ik koop wil ik dat ook lezen,maar een dag heeft maar 24 uren.Die Van Boxel,dat ezegt me vaagweg wat,maar ‘k ken het niet.Waar isdat te vinden?In elke respectabele boekhandel? Als je een copie van Berkhof zou willen,laat iets weten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.