Categories
txt

think small

ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat think small uit de lucht is. mail wordt teruggekaatst, ook.
zou jammer zijn.