Categories
txt

strokes hype

Het totale gebrek aan het in het juiste perspectief plaatsen van de muzikale verrichtingen van the strokes is het duidelijkste symptoom dat de meeste mensen de, door henzelf waarschijnlijk gehate, kudde-volgende schaapjes zelf zijn.

bas ickenroth zegt waar het op staat. dit keer in verband met [maar weer eens] the strokes, maar dat is slechts de aanleiding, me dunkt.
de subjectivisten

klinkt: war – low rider