Categories
txt

het meisje met de zwavelstokjes

het meisje met de zwavelstokjes, op zijn japans. deze man is ook verantwoordelijk voor het eerder bij anderen geziene gif cartoontje. hij heeft er een hele hoop gemaakt, ziet u wel?

klinkt: warsaw – warsaw