Categories
txt

fryslân boppe

bij iedere fries die ik tot op heden gekend heb, is er een moment geweest dat ik dacht “die is niet van deze wereld”. en lap! bij socialfiction wordt deze gedachte bevestigd:
waren de friezen kosmonauten?

klinkt: lou reed – berlin